Osoba/Firma ubiegająca się o członkostwo w Stowarzyszeniu składa do Biura Zarządu SIWB drogą pisemną lub mail-ową Deklarację Członkowską.

Wypełnia też ankietę  Członka Wspierającego.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Instytutu Wspierania Biznesu składki członkowskie wnoszone są za okresy roczne. Członek Wspierający wnosi opłatę roczną w wysokości:

- 3000 zł za jednego Członka.

Firma w terminie 7 dni od daty złożenia deklaracji wpłaca składkę członkowską. Członkiem Wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową na realizację celów statutowych oraz zadań Stowarzyszenia.

Członkowie zrzeszeni w SIWB mogą uczestniczyć w spotkaniach, konferencjach tematycznych, imprezach integracyjnych, uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz mają możliwość korzystania z zakresu funkcjonowania Stowarzyszenia, zgodnie z ustaleniami Zarządu.

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące osoby ubiegającej się o przyjęcie do Stowarzyszenia są opiniowane przez Zarząd.

Adres:

Stowarzysznie Instytut Wsparcia Biznesu 
ul. Bohaterów 5, 35-112 Rzeszów

Kontakt

  17 71 58 154  
  biuro@siwb.pl

© 2022 Instytut Wsparcia Biznesu