Legalizacja stowarzyszenia

Stowarzyszenie Instytut Wsparcia Biznesu zostało zalegalizowane 7 grudnia 2016 r. i wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000651146, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy  w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Adres:

Stowarzysznie Instytut Wsparcia Biznesu 
ul. Bohaterów 5, 35-112 Rzeszów

Kontakt

  17 71 58 154  
  biuro@siwb.pl

© 2020 Instytut Wsparcia Biznesu