Stowarzyszenie  Instytut  Wsparcia  Biznesu  zostało  powołane  do  życia  w  dniu 21.11.2016 r.  Na spotkaniu wybrano zarząd, skład Stowarzyszenia oraz wytyczono cele działania.

Stowarzyszenie Instytut Wsparcia Biznesu zostało zalegalizowane 7 grudnia 2016 r. i wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000651146, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy  w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Ostatnio Stowarzyszenie brało udział w targach - Ekogala.

Adres:

Stowarzysznie Instytut Wsparcia Biznesu 
ul. Bohaterów 5, 35-112 Rzeszów

Kontakt

  17 71 58 154  
  biuro@siwb.pl

© 2022 Instytut Wsparcia Biznesu