Uszyjemy Twój biznes na miarę

Kojarzymy Przedsiębiorców

Wspieramy Polski Biznes

Rozszerzamy Horyzonty

Zadaniem Stowarzyszenia jest rozwijanie stałej współpracy pomiędzy sektorem firm małych,  średnich, samorządami, inicjowanie projektów wraz z członkami Stowarzyszenia, wspieranie, tudzież  tworzenie takich projektów, a przede wszystkim współpraca pomiędzy członkami Stowarzyszenia. Stymulowanie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, przyspieszenie rozwoju regionu podkarpackiego oraz regionów, w których działają filie Stowarzyszenia, poprzez stworzenie silnego ośrodka współpracy naszych firm z regionalną gospodarką. Efektem działalności Stowarzyszenia jest wprowadzenie na rynek rozwiązań i produktów o charakterze innowacyjnym, wspólnych dla wszystkich członków należących do Stowarzyszenia.

Dedykowane korzyści z uczestnictwa w Stowarzyszeniu

 

Dodatkowe punkty za członkostwo w Stowarzyszeniu przy dotacjach unijnych.

Kontakty z wieloma branżami oraz przedsiębiorcami.

Jakość usług.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Pomagamy stworzyć Nowy  biznes.

Udzielamy realnego wsparcia Członkom Stowarzyszenia.

Adres:

Stowarzysznie Instytut Wsparcia Biznesu 
ul. Bohaterów 5, 35-112 Rzeszów

Kontakt

  17 71 58 154  
  biuro@siwb.pl

© 2022 Instytut Wsparcia Biznesu